Ezcüm ne demek ?

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
Ezcum, metinleri ksaltmak icin kullanlan bir kalp olarak tanmlanabilir. Genellikle akademik yazlarn ozetlerinin kalc bir sekilde belirtilmesi icin kullanlr. Ezcum, yazlara veya makalelere baslk veya ozet olarak ksa bir ifade olmas amacyla kullanlr.

Ezcumun Ozellikleri

Ezcumun ozelliklerinden bazlar sunlardr:

1. Ksa ve oz olmaldr.

2. Akademik yazlarda oldugu gibi, konu baslklar ve anahtar kelimeler vurgulanmaldr.

3. Ozetin alt baslklarn kapsamaldr.

4. Yaznn kalc olmasn saglamaldr.

Ezcumun Faydalar

Ezcum, okuyuculara ozeti tespit etme ve anlamak icin cok onemli faydalar saglar. Ozet, okuyuculara cok kapsaml ve detayl bir yazy ksaltlms bir sekilde okumalarna olanak saglar. Ayrca, okuyuculara cok uzun ve kapsaml bir yazy okumadan once ozeti tespit etme ve anlamak icin ksa bir sure ayrmak gerekir.

Ezcum ayrca, metinleri ozetleme ve ksaltma icin oldukca etkili bir yontemdir. Yazar, akademik yazlarn ozetini ve ozetin temel ozelliklerini belirtmek icin ezcumu kullanabilir. Ayrca, ezcum, yazarlarn anahtar kelimeler ve konu baslklarnn belirtilmesine yardmc olur.

Ezcumun Kullanm

Ezcum, bir yaznn veya makalenin ozunu ozetlemek icin kullanlr. Yaznn ozeti, alt baslklar, ozet baslklar, anahtar kelimeler ve cumlelerin uyumlu bir bicimde dizilmesiyle olusturulur. Yaznn ozeti, yazarn goruslerini ve anlaysn kapsayacak sekilde ksa ve oz olmaldr. Ayrca, yazarn ozet baslklarn ve anahtar kelimelerini bold bicimlendirmelidir.

Ezcum, akademik yazlarn ozetlerinin kalc bir sekilde belirtilmesi icin kullanlan bir kalptr.
 
Üst