”bir oburdur dizi analizi” meryem’in bayılma sebepleri

ahmetbeyler

New member
Herkes görülmeye, duyulmaya muhtaçlık duyar mı?

Görülmemek duyulmamak anlaşılmamak da bir muhtaçlık mıdır?

hiçbirinin sizi anlamasından korktuğunuz oldu mu? Gizlenme muhtaçlığı duydunuz mu hiç?

Anlaşılma gereksinimi herkes tarafınca kabul edilen doğal bir ihtiyaçken, anlaşılmamaya kişi niye gereksinim duyar?

Şahıslar benliklerini tehlikeye sokan durumlardan kaçınma eğilimindedirler. Anlaşılmak, duyulmak, görülmek kişi tarafınca bir tehdit olarak algılandığında benliğini korumak isteyen kişi anlaşılmamak ister.

-‘’24 geçiyor mu burdan?’’ Meryem’in anlaşılmama savunması sistemi olarak çıkar adeta karşımıza.

Anlaşılmak onun için korkutucu bir tecrübe olarak kodlanmıştır, gündeliğe gittiği bireye duyduğu duygusal yakınlığın bilinmesi, duyulması, anlaşılması onun için tehdit olarak görülmektedir. Yalnızca Sinan’a olan hisleri değil Meryem başka tüm hislerini yok saymayı öğrenmişti.

Pekala niye yahut nasıl?

Aslında bu durumu anlamak için öyküyü en başa sarmalı…

Erken periyot tecrübeleri bireyleri hayatları boyunca takip eden kodlara dönüşebilir. Bebeğin gereksinimleri bakım veren tarafınca karşılanırsa bebek muhtaçlığını söz ettiğinde bunun çözüleceği karşılanacağı ile ilgili bir algı oluşturur. Anne yahut babası yeterlidir, beşerler güzel ve muteberdir. İlerde de bu inanç devam ettirilir bir sorun olduğunda bir muhtaçlığı olduğunda bunun başkaları tarafınca anlaşılıp karşılanacağı, sorunun çözüleceği inancını ile kişi kendini tabir eder.

Lakin şayet bu gereksinimler bakım veren tarafınca karşılanmazsa çocuğun sorunu çözülmezse çocuk sorunu daha üst bir düzeye taşır lakin bir daha karşılanmaz görmezden gelinirse çocuk sorunu yok saymayı öğrenir. Çocuk yakınlık istediğinde bu muhtaçlık karşılanmıyorsa çocuk yalnızlığı arzulamayı, başkalarına muhtaçlık duymamayı tercih eder ve öğrenir. Birine muhtaçlık duymak, yakınlık istemek şahısta huzursuzluk yaratır, zira muhtaçlığının karşılanmayacağına inanır.

Gülseren Budayıcıoğlu ‘’kader motifi’’ olarak tabir ettiği kavramda bireylerin çocuklukta öğrendiği bu örüntüleri tıpkı bir yazılım üzere ileriki yaşlarına nasıl uyguladığını açıklar. Bakım veren tarafınca yakınlık gereksinimi karşılanmayan reddedilen çocuk ilerde de bir daha reddedileceği suistimal edileceği, değersizleştirileceği ilgiler yaşama eğilimindedir. Tanıdık olanı alır ve kabul eder. Bildiği yoldan masraf kişi, sevilmemeyi, bedel verilmemeyi öğrenmiştir sırf onu biliyordur zira.

Gel gelelim bizim Meryem’e…

Meryem’in bayılmaları bastırdığı hislerin, yok saydığı hislerin vücudunda yarattığı gerginliğin dışa vurumu olarak kendini göstermişti. Bu sebeple psikoloğa gitmeye başlamasıyla bayılmaları azalmış Meryem hislerini terapi ortamında açığa vurma olanı bulmuştur. Meryem’in kimseye kendine bile tabir edemediği hissinin terapist tarafınca anlaşılmış olması onda terapötik bir tesir yaratmıştır.

Okumaya devam et...
 
Üst