Büyüme nedir e ödev ?

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
Buyume, fiziksel veya sosyal acdan gelismeyi ifade ediyor. Fiziksel buyume, insanlarn ve hayvanlarn olculeri ve agrlgnn artmasn ifade ediyor. Bu, buyumeyi olusturan biyolojik ve fizyolojik faktorlerin cogalmasn iceriyor. Sosyal buyume ise, insanlarn, topluluklarn ve toplumlarn gelismesini ifade ediyor. Sosyal buyume, toplumsal degisimler, ekonomik ve kulturel gelismeyi icerir.

Fiziksel Buyume

Fiziksel buyume, bir hayvan veya insann olculeri ve agrlgnn artmasn ifade eder. Bu, cocukluk ve ergenlik donemlerinde ozellikle gorulur. Fiziksel buyume, genetik faktorler ve cevresel etkilerden etkilenir. Genetik faktorler, yeni bir canlnn meydana gelmesinden sorumludur ve cevresel etkiler, cevresel faktorlerin cocugun fiziksel gelisimini nasl etkiledigini gosterir.

Sosyal Buyume

Sosyal buyume, insan topluluklarnn ve toplumlarnn gelismesini ifade eder. Bu, toplumsal degisimlerin, ekonomik gelismenin ve kulturel gelismenin cogalmasn icerir. Sosyal buyume, farkl toplumlar arasndaki iliskileri ve kulturel alsverisi de kapsar.

Sosyal buyume, toplumsal degisimleri, ekonomik gelismeyi ve kulturel gelismeyi on plana ckarmasyla dikkat cekiyor. Toplumsal degisimler, insanlarn kulturlerindeki degisiklikleri icerir. Ekonomik gelisme, insanlarn, topluluklarn ve toplumlarn gelirlerinin artmasn ifade eder. Kulturel gelisme ise, insanlarn kulturlerinin ve degerlerinin zenginlesmesini ifade eder.

Buyume, insanlarn ve hayvanlarn fiziksel ve sosyal acdan gelismesini ifade ediyor. Fiziksel buyume, insanlarn ve hayvanlarn olculeri ve agrlgnn artmasn ifade ederken, sosyal buyume ise, insanlarn, topluluklarn ve toplumlarn gelismesini ifade ediyor. Fiziksel buyume, genetik faktorler ve cevresel etkilerden etkilenirken, sosyal buyume, toplumsal degisimler, ekonomik gelisme ve kulturel gelismeyi icerir. Buyume, insanlarn ve toplumlarn basarsnn anahtardr.
 
Üst