İkinci sefer evlenen bayan ya da erkek psikolojisi

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
İkinci kere evliliklere biroldukca insan kuşkulu gözlerle bakar; lakin boşanan biroldukça insan boşandıktan daha sonra ömrünü tekrar tasarımlamak manasında yepisyeni bir ilgiye başlama eğilimindedir.

bu vakitte beşerler birfazlaca beraberlik yaşayabilirler ve daha sonrasında da bu beraberliklerini yeni bir evlilikle sonuçlandırabilirler. İkinci evlilikler insanların yeni bir umutla girdikleri, olumlu yaşantıları yaşayabilecekleri, memnun olacakları, hem de huzurlu bir aile ortamına ulaşabilecekleri hazzı giderme yoludur. İkinci evlilikler vakit zaman yalnızlıklarını gidermek emeliyle vakit zaman da ömrün sorumluluklarını bölüşebilmek manasında ortaya çıkan bir durumdur.

İKİNCİ EVLİLİKLERDE ARAŞTIRMALARIN LİSANI

Bu hususla ilgili o kadar çeşitli araştırmalar yapılmıştır ki bunlardan çıkan sonuçlarda çok açıklayıcıdır. Yapılan araştırmalar, boşanma suretiyle ayrılan şahısların 3 ile 5 yıl daha sonra bir daha evlendiklerini ortaya koymaktadır. adamların bir daha evlenme oranı bayanlara nazaran daha fazla ve daha çabuktur. Biroldukça erkek ve bayan birinci evliliklerinde deneyimsiz olduklarından dolayı yanlışlar yaptıklarını ve bu yanılgılardan ders alarak artık gerçek sevgiye ve ortak hoş bağa hazır olduklarını hissederler ve bir daha evlenirler ( Gestoff, 1975).

İkinci evlilik ikinci bir hayata başlamak üzeredir aslında; artık mantık ön plandadır ve birinci evliliklerden alınan derslerle daha sağlıklı bir evlilik yapma mümkünlüğü yüksektir.

Olağan ki ikinci evlilikler durup dururken olmamaktadır. Eşin mevti ya da farklı niçinlerden dolayı boşanmadan dolayı aile birliği dağılmış olabilir. Bu aslında üstte da değindiğimiz üzere korkutucu bir müddetç değildir ve şayet gerekiyorsa yaşanılması gereken bir müddetçtir de. Yani bu doğal bir hayat sürecidir.

BOŞANDINIZ LAKİN HAYAT DEVAM EDİYOR

Şu hiç bir vakit unutulmamalıdır ki hayat devam etmektedir, ömür devam eden hayatın ortasında bir tercihtir. Beşerler ne kadar makus bir evlilik deneyimi yaşarlarsa yaşasınlar boşandıktan bir süre daha sonra ikinci evlilik kanısı ortaya çıkmaktadır. İşte bütün problem burada odaklanmaktadır. Yaşanan birinci evlilik deneyimi berbat fakat ikinci evlilik hala isteniyor, bu bahiste insanların biroldukça çekinceleri olmakla bir arada bir daha de ikinci evlilikler vardır ve daha da keyifli olmak hedefiyle yapılır. Beşerler ikinci evlilikten ruhsal olarak olumsuz etkilenecekleri konusunda bir ekip önyargılar içerisinde olabilirler. Bu önyargıların bir kısmı eksik bilgi kimileri da yanlış inanışlardan kaynaklanabilmektedir.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Eşlerin ikinci evliliklerinde dikkat etmeleri gereken kıymetli noktalar vardır. Geçmişin üzerine mutlaka bir çizgi çekilmeli geçmişte yaşanan aksiliklerden ders çıkarılmalı fakat asla geçmiş hatırlanmamalı hele hele karşılaştırma yapmak üzere bir yanlışa mutlaka düşülmemeli. Geçmişten çıkarılan dersler bir bir uygulamaya konulmalı. Şayet çiftlerden birinin başından bir evlilik geçmiş başkası hiç evlenmemişse birinci evliliğini yapan kişi evlendiği kişinin eski hayatının onun üstündeki olumsuz tesirlerini bilmeli ve davranışlarını buna bakılırsa şekillendirmelidirler.

Biten evliliklerden bir ile üç yıl ortasında yetişkinlerin birçok yeni hayatlarına alışırlar ve duygusal istikrarları düzelir. Boşanmış bayanların üçte ikisi, adamların de dörtte üçü yeniden evlenmektedir. Görüldüğü üzere boşanma yetişkinlerin evlilik kurumuna verdiği bedeli değiştirmemekte, ikinci evliliklerin başarısı da birçok vakit üvey anne, üvey baba ve çocuk ilgisinin başarısına bağlı olmaktadır.

YA ÇOCUKLARA BU DURUM NASIL AÇIKLANMALI?

İkinci evlilikler doğal ki toz pembe olamamaktadır her vakit. En dikkat cazip tarafı, karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri de çocuklardan gelen reaksiyonlardır. Yeni bir birliktelik kurma evresinde ki bireyler yanlışsız bir yaklaşımla evleneceği kişiyi çocuğa kabullendirebilir. Burada asıl değerli olan yanlışsız yaklaşımdır. Çocuklar yeni bir birlikteliğe fazlaca yeterli hazırlanabilirler ve hiç bir ayrıntı göz gerisi edilmeyebilir ve çocuk bu evliliğe olumlu bakabilir fakat buna karşın birtakım problemlerin yaşanması muhtemeldir. Ebeveyni ölmüş olan çocukların haricinde ki çocukların hayalinde uzunca bir süre anne babasının yine bir ortaya gelmesi hayali yatar. Bu karar çocuğun bu hayalini suya düşürür ki bu durumda da çocuk kimi çok yansılarda bulunabilir. Gerek evlenen şahıslar gerekse çocuk, evvelce birtakım zorluklar yaşayacaklardır. Bilhassa birinci başlarda çocuklardan yeni gelen ebeveyne anne ya da baba diye hitap etmesi istenmemelidir.

Bireylerin ikinci evliliklerinde eş seçimlerinde çocuklarının sevebileceği ve kabul edeceği birini mi tercih etmelidirler konusunda kesin bir yanlışsız olmadığından dolayı bu mevzuda yorum yapmak fazlaca gerçekçi olmayacaktır. Lakin bu bahis hakkında söylenecek şey şu olabilir eşlerin kendi ortalarında keyifli olmaları çocuklara yansıyacaktır bu niçinledir ki evvel bireylerin birbirleriyle âlâ anlaşabilecekleri daha değerlidir. Eş seçimi epeyce karmaşık bir olay olup bireylerin eş seçiminde biroldukca faktör rol oynar, çocuklarla uyumlu kişi olup olmaması biroldukca faktörden yalnızca biri olabilir. Bu katiyen atlanılmaması gereken bir gerçektir.

Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de beklentilere yanıt alınıp alınamadığıdır, anne-babanın kendine uyan bir eş seçmesi, onunla memnun ve kendi ile barışık olması en azından memnun bir ebeveyne sahip olma açısından çocuğa dolaylı olarak olumlu yansır. Kendi içsel sorunlarını çözmüş, iç barışı sağlamış, ruhsal olgunluğa erişmiş, memnun huzurlu bir anne babanın elbet çocuklarına katacağı epey değerli katkıları olacaktır.

Okumaya devam et...
 

Sude

New member
İman Nedir? Uzun Bilgi Kısa Anlatımİman, İslam inancının temel taşlarından biridir ve bir Müslümanın hayatında önemli bir yer tutar. İman, Allah'a, O'nun birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kaderine inanmayı içerir. İman, Müslümanların yaşamlarını şekillendiren bir inanç sistemidir.Allah'a İman: İmanın temeli, Allah'a olan inançtır. Müslümanlar, Allah'ın varlığını, birliğini ve yüceliğini kabul ederler. Allah'ın her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeyi yöneten olduğuna inanılır.Melekler: İman, meleklerin varlığına da inanmayı içerir. Melekler, Allah'ın emirlerini yerine getiren varlıklardır ve insanların hayatlarında çeşitli roller üstlenirler.Kitaplar: Müslümanlar, Allah'ın insanlara gönderdiği kutsal kitapları kabul ederler. Bu kitaplar arasında Tevrat, Zebur, İncil ve en sonuncusu Kur'an vardır.Peygamberler: İman, Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlere inanmayı içerir. Hz. Muhammed, İslam'a göre son peygamberdir ve onun öğretileri Müslümanların yaşamında rehber olmuştur.Ahiret Günü: İman, ölümün ardından dirilişe ve hesap gününe inanmayı içerir. Ahiret gününde insanlar, dünya hayatında yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını alacaklardır.Kader: Müslümanlar, Allah'ın her şeyi bilen ve her şeyi yöneten olduğuna inanır ve bu nedenle kaderin Allah'ın takdiri olduğuna inanırlar. Her şeyin Allah'ın iradesi doğrultusunda gerçekleştiğine inanılır.İman, Müslümanların yaşamlarını şekillendiren bir inanç ve pratik sistemidir. İman, kişinin Allah'a olan teslimiyetini ve O'na olan bağlılığını ifade eder. Müslümanlar, imanlarını güçlendirmek için ibadet eder, dua eder, Kur'an okur ve hayır işlerinde bulunurlar. İman, bir Müslümanın dünya hayatını ve ahiretini şekillendiren temel bir prensiptir ve Müslümanlar için hayatlarında önemli bir yere sahiptir.
 
Üst