Kendini gerçekleştiren kehanet

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
İyi düşün güzel olsun… Aklıma gelen başıma geldi…

Bu atasözlerini biliyoruz. Pekala niye bu biçimde oluyor? Kanılarımız yaşanılan olaylar konusunda bu kadar tesirli mi? Yoksa biz mi bu türlü davranıyoruz? Bunun psikolojide bir karşılığı var.

“Kendini gerçekleştiren kehanet”

Kendini gerçekleştiren kehanet kavramı, kişinin düzgün yahut makûs olarak başına geleceğini düşündüğü durumların öngördüğü biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Kendisinin sevilmediğini, önemsenmediğini düşünen kişi bir süre daha sonra etrafından de bu türlü davranışlar gorecektir.

  1. Önce başka beşerler hakkında güzel yahut makus bir kehanette bulunuyoruz. “Beni kimse sevmiyor.”
  2. daha sonra istemsizce bu kehanetin işaret ettiği biçimde davranıyoruz. Daima somurtuyor, üzgün ve mutsuz davranıyoruz. daha sonra beşerler bizden giderek uzaklaşıyor. Zira daima somurtan birinin yanında olmak istemiyorlar.
  3. İşte kehanet gerçekleşti. “Beni kimse sevmiyor.” Yani AKLIMA GELEN BAŞIMA GELDİ.
Ya da öbür bir örnek olarak;

  1. Önce bir olay hakkında kehanette bulunuyoruz. “Ben bu hususta epeyce başarılıyım. Bu toplantıda başarılı olacağım.”
  2. daha sonra bu kehanete uygun davranıyoruz. Görüşmeye giderken düzgün bir kıyafet seçimi ve tesirli bir sunum hazırlarız. Kendimizden emin olduğumuz için bu yüzümüze yansır. Karşımızdaki kişi üzerinde hoş bir tesir bırakır.
  3. İşte kehanet gerçekleşti. “İşi kazandım.” Yani ÂLÂ DÜŞÜNDÜM YETERLİ OLDU.
Burada fark etmemiz gereken kısım, tüm bu sonuçları kişinin kendisinin yaratmış olduğudur. Sevilmediğini hisseden kişi etrafına bunu hissettirecek; tahminen yüzünü asarak tahminen de kendini geri planda tutarak sahiden de sevimsiz hale gelecektir. Ya da kendine inancı ile karşı tarafı etkiledi ve işi aldı.

Bu kavram çeşitli araştırmalara husus olmuştur. Bu araştırmalardan birinde öğretmenlere bir kümedeki öğrencilerin IQ testi neticelerina nazaran fazlaca başarılı olduğu söylenmiştir. halbuki bu öğrenciler IQ testi yapılmadan rastgele seçilmişlerdir. bir süre daha sonra bir daha yapılan testte bu kümedeki öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin öğrencilere olumlu yaklaşımları ve yüksek beklentileri, öğrencilerin öğrenme düzeyini artırmıştır. Yani, bir öğretmenin öğrencisinin başarabileceğine inanıp bu inancını hal ve hareketleriyle öğrencisine aktarmasının, öğrencinin akademik hayatında müspet tarafta tesiri vardır.

Günlük ömrümüzde sıkça karşılaştığımız bu fikir ömrümüzün tamamında fazlaca tesirli olan bir kavramdır. Fikir biçimini değiştirmek hayatımızın güzele gitmesi açısından pek kıymetlidir. Yalnızca kişisel değil, toplumsal gelişime de katkı sağladığı görülmüştür. Bunu kavramak ve hayatımıza yeni bir istikamet vermek herkes için epeyce değerlidir. Siz de niyet yapınızı ve bakış açınızı değiştirmek için kendinize yatırım yapmaktan ve dayanak almaktan korkmayın… “İYİ DÜŞÜNÜN ÂLÂ OLSUN.”

Okumaya devam et...
 
Üst