Narsistik kişilik bozukluğu niçinleri, yaygınlığı ve tedavisi

ahmetbeyler

New member
Çocukluk çağında anneyi kaybetme yahut anne tarafınca reddedilmişlik sebebiyle anneyle empati bağı kurulamamasının bu bozukluğun gelişmesinde tesirli olduğu düşünülmektedir (Köroğlu, 2011). Temelde yatan aşağılık hislerini bastırmak için büyüklük duygusu sergileme gereği duyulduğu belirtilmiştir (Köroğlu, 2011).

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU’NUN EPİDEMİYOLOJİSİ

DSM-IV’ e bakıldığında, narsistik kişilik bozukluğu klinik olaylarda % 2-16 oranında toplum içerisinde görülme sıklığı daha düşüktür (Twenge, Miller, & Campbell, 2014).

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU’NUN TEDAVİSİ

Kronikleşme ihtimali yüksektir, narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi zorlayıcıdır, orta yaş krizinde öteki bozukluklara bakılırsa daha kırılgan davranışlar sergileyebilirler (Chessick & Kohut, 1985). Kernber ve Kohut, psikanalitik yaklaşımların kâfi olmayacağını belirtmekle bir arada, yarar sağlayabileceğinden kelam etmiştir (Kernberg, 2010). Ego gücüne bakılarak içgörü yönelimle ya da destekleyici psikoterapiler önerilir, tedavide hedef benlik hürmetinin korunmasıdır (Kernberg, 2010). Psikoterapist, gerçek benlikle bağlantısı yapay benlik aracılığı ile devam ettirebilir. Gerçek benlik devreye girmeye başladığında, kendine çok bağımlılık yöneltilmesine hazırlıklı olmalıdır. Hastanın bu muhtaçlığı karşılanamadığında gerçek benliğin belirlenmesi, vaktiyle anne ile olan ilgide yaşadığı biçimiyle engellenmiş olur (Gençtan, 2004).

Okumaya devam et...
 
Üst