Osmanlı'da Çağdaşlaşma nedir ?

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
Osmanl'da Cagdaslasma: Genel Tanm ve Kapsam

Osmanl Imparatorlugu, 15. yuzylda Turkler tarafndan hakimiyet kuran ve 20. yuzylda daglan bir devlet olarak biliniyor. Imparatorluk, yuzyllar boyunca bircok farkl kulturel etkiye maruz kald ve bu etkilere kars cogunlukla adapte oldu. Osmanl'da cagdaslasma, Imparatorlugun 19. yuzyldan itibaren daha fazla Bat tarz etkilere maruz kalmasnn sonucu olarak ortaya ckt. Cagdaslasma, Osmanl uygarlgnn modern ve Batlasms ozelliklerinin cogalmasn ifade ediyordu. Cagdaslasmann genel kapsam, cok farkl alanlarda degisimlerin gerceklesmesiydi.

Cagdaslasmann Etkileri

Osmanl Imparatorlugu'nda cagdaslasma, farkl alanlarda degisimleri beraberinde getirdi. Birincisi, siyasi alandaki degisimlerdi. 19. yuzylda, Osmanl Imparatorlugu, Bat tarz bir siyasi sistem kurmaya baslad. Osmanl hukumetinde, devletin tek merkezli yonetiminden, cok merkezli yonetime gecmeye baslad. Ikinci olarak, ekonomi alannda degisimler gerceklesti. Imparatorluk, Bat tarz ekonomik sistemleri kurmaya baslad ve bu sistemleri gelistirmeye devam etti. Osmanl Imparatorlugu, Bat tarz ekonomik araclar kullanmaya baslad, ornegin tam zamanl is gucunun kullanlmasn, doviz ticaretini ve cok uluslu sirketleri kullanmay. Ucuncu olarak, Osmanl Imparatorlugu'nda kultur ve sanat alannda cagdaslasma gerceklesti. 19. yuzyln sonlarna dogru, Osmanl kulturunde onemli degisiklikler meydana geldi. Cagdas sanat ve edebiyat akmlar buyuk oranda Osmanl kulturune yerlesti ve Imparatorluk Bat tarz sanat eserleri uretmeye baslad.

Cagdaslasmann Sonuclar

Osmanl Imparatorlugu'nda cagdaslasma, cok sayda farkl sonuc dogurdu. Birincisi, cagdaslasmann sonuclar arasnda, Osmanl Imparatorlugu'nun gucunun artmas vard. 19.
 
Üst